Plán školení na 2. pololetí 2016

ARV – Automatický rozehrávač výstupů

Termín školení: 25.10.2016, 9:00 – 15:00

Místo školení: Brno, Palackého třída 56, školící prostory MIKROS

Program školení:

Obecné vlastnosti IS WAM S/3.

Provedení upgrade, update aplikace – příklady.

Modul WAM:

 • Procesy, správa parametrů, přístupová práva.
 • Rozšířené funkce IS WAM S/3 – definice filtrů, třídění a prohlížecích sloupců.
 • Diskuse zaměřená na aktuálně probíraná témata školení.

Modul ARV:

 • Definice modulu
 • Zavedení modulu
 • Zpracování

Cena školení: 3500 Kč bez DPH za osobu.

Tvorba tiskových sestav JasperReports pro IS WAM S/3

Termín školení: 26.10.2016, 9:00 – 16:00

Místo školení: Brno, Palackého třída 56, školící prostory MIKROS

JasperReports je jedním z nejrozšířenějších systémů pro tvorbu výstupních sestav.

V minulém roce došlo k modernizaci hlavního editoru – původní iReport byl nahrazen editorem Jaspersoft Studio.

Tato změna nemá žádný vliv na vlastní systém JasperReportu, vytvořené definice sestav jsou samozřejmě kompatibilní.

Aktuální verze systému WAM S/3 nadále podporuje JasperReports ve verzi 5.0 a editorem zůstává původní iReport.

Školení bude tedy probíhat v editoru iReport.

Školení je vhodné jak pro začínající uživatele systému JasperReports, tak i pro pokročilejší uživatele.

Program školení:

 • Úvod – Sestavy Jasper v systému WAM S/3
 • Tvorba sestavy – Definice proudu dat
 • Tvorba sestavy – Definice formátu sestavy (Jasper)
 • Diskuse, praktické řešení požadavků správců

U účastníka tohoto školení se doporučují následující znalosti:

 • Znalost modulu WAM na úrovni správce systému, především v oblastech definice procesů a importů/exportů sestav.
 • základní znalost jazyka SQL
 • základní znalost dotazovacího nástroje (Centura SQL Talk, Oracle Worksheet, Oracle SQL Plus, Oracle SQLDeveloper)
 • základní znalost orientace v datovém modelu té oblasti systému WAM S/3, pro kterou bude chtít sestavy vytvářet.

Cena školení: 3500 Kč bez DPH za osobu.

Elektronická evidence tržeb

Termín školení: 2.11.2016 – 10:00 – 15:00

Místo školení: Brno, Palackého třída 56, školící prostory MIKROS

Termín školení: 9.11. 2016 – 10:00 – 15:00

Místo školení: Praha (místo bude upřesněno dle počtu zájemců)

Program školení:

 • EET – legislativa – Zákon 112/2016 o evidenci tržeb
 • EET – ve WAM S/3
  • Nastavení
  • Export/Import dat

Cena školení: 1500 Kč bez DPH za osobu.

WorkFlow

Termín školení: 8.11.2016 – 10:00 – 15:00

Místo školení: Brno, Palackého třída 56, školící prostory MIKROS

Termín školení: 15.11. 2016 – 10:00 – 15:00

Místo školení: Praha (místo bude upřesněno dle počtu zájemců)

Program školení:

 • Zobrazení : Filtry, sloupce, profily
 • Mapy: Uzly, místa zpracování, akce, uživatelé
 • Konzultace
 • Přehledy versus detaily
 • Přílohy a jejich uložiště
 • Otázky a odpovědi

Cena školení: 1500 Kč bez DPH za osobu.

Kontaktujte nás

Máte zájem dozvědět se o našich řešeních podrobněji?  
Rádi Vám zašleme detailnější dokumentaci, rádi Vám naše řešení představíme i osobně.