wam4 docházka – moderní technologie pro docházkový systém

Společnost MIKROS uvádí na trh moderní on-line docházkový systém.

wam4 docházka plní požadavky na poskytování on-line informací o přítomnosti pracovníků, o důvodu jejich nepřítomnosti na pracovišti, o odpracované a neodpracované době ve vztahu k fondu pracovní doby zaměstnance, o přesčasech atd. v rozsahu platné legislativy. V širokém spektru funkcí vyhodnocuje odpracovanou dobu. Vytváří potřebné přehledy a statistiky, připravuje data pro automatické zpracování mezd. Systém je možné integrovat s libovolnými mzdovými a personálními systémy.
Z dlouhé řady funkcionalit a výhod systému jmenujme např. vysoká parametrizovatelnost denních, týdenních i měsíčních modelů, automatické zobrazení odpovídajícího jazykové prostředí, komplexní podklady o docházce pracovníků, automatická kontrola snímaných dat s výpisem zjištěných chyb, možnost autokorekce dat bez zásahu operátora, nenáročnost na správu, provoz pod internetovým prohlížečem, jednoduchá konfigurace a kontrola automatů pro vyčítání dat ze snímačů či export dat do jiných systémů.

O společnosti MIKROS, a.s.
MIKROS, a.s. působí na českém a slovenském trhu informačních technologií již od roku 1990. Společnost MIKROS realizuje komplexní dodávky informačních a komunikačních systémů. Implementuje vlastní řešení, která jsou díky podrobné znalosti vlastního systému i aplikační oblasti vždy přesně „ušita na míru“ podle potřeb zákazníka. Metodika vedení projektů rozvoje a implementace informačních systémů je zaměřena na zásadní snížení rizika, ceny a délky projektu.

Pro další tiskové informace prosím kontaktujte:
Ing. Karel Fritz, obchodní ředitel, MIKROS, a.s., Palackého 87, 612 00 Brno, tel.: +420 549 523 611

Kontaktujte nás

Máte zájem dozvědět se o našich řešeních podrobněji?  
Rádi Vám zašleme detailnější dokumentaci, rádi Vám naše řešení představíme i osobně.