Stavební bytové družstvo Těšíňan se rozhodlo pro WAM SBD

Oborové řešení pro správu bytového fondu WAM SBD je postaveno na pilířích informačního systému WAM S/3. Výhod WAM SBD mohou využívat stavební bytová družstva, správci obecních bytů či podniky s vlastním bytovým fondem. Praxí je ověřeno, že WAM SBD přináší úspory ve fondu pracovní doby potřebné pro zpracování informací, snižuje náklady na provoz a údržbu bytového fondu, zvyšuje kvalitu informací poskytovaných managementu a v neposlední řadě také zkracuje dobu řešení problémů nájemníků.

O společnosti Stavební bytové družstvo Těšíňan
Stavební bytové družstvo Těšíňan zejména pro své členy provádí správu a zabezpečuje provoz bytových domů, bytů a nebytových prostor a zajišťuje služby spojené s užíváním těchto bytů a nebytových prostor, zajišťuje údržbu, opravy, modernizace a rekonstrukce bytových i nebytových objektů, bytů a nebytových prostor nejen ve svém vlastnictví. Družstvo aktuálně vykonává správu pro celkem 3589 bytových jednotek a 51 garáží, přitom ve vlastnictví družstva je 3526 bytových jednotek a 46 garáží, a to včetně 3 bytových jednotek, pro které správu vykonává jiný subjekt.

SBD Těšíňan provozuje vlastní kabelovou televizi a do bytů v domech družstva dodává cca 70 digitálních českých, slovenských a polských TV programů. Dodávku TV programů zajišťuje i pro dalších cca 1300 klientů v domech jiných vlastníků i v rodinných domech ve městě.

Pro další tiskové informace prosím kontaktujte:
Ing. Karel Fritz, obchodní ředitel, MIKROS, a.s., Palackého 56, 612 00 Brno, tel.: +420 549 523 611

Kontaktujte nás

Máte zájem dozvědět se o našich řešeních podrobněji?  
Rádi Vám zašleme detailnější dokumentaci, rádi Vám naše řešení představíme i osobně.