Společnost Ferona – Servis Centrum Slovakia, a. s. nový uživatel IS WAM S/3

Společnost Ferona – Servis Centrum Slovakia, a. s.  se rozhodla, že pro řízení obchodních      a ekonomických procesů bude užívat výhod a funkčností informačního systému WAM S/3 společnosti MIKROS.Společnost  Ferona – Servis Centrum Slovakia, a. s. zvolila řešení WAM S/3 pro řízení obchodních a ekonomických procesů včetně manažerských nadstaveb. Jedním z důvodů této volby byla i zkušenost dodavatele s řešením obdobné problematiky v jiné společnosti v rámci skupiny Ferona, a.s. a schopnost pružně reagovat na individuální požadavky uživatele.

O společnosti Ferona – Servis Centrum Slovakia, a. s.  

Společnost Ferona – Servis Centrum Slovakia, a.s. je součástí skupiny podniků společnosti Ferona a.s. Obchodní společnost Ferona prodává hutní materiál na trhu České a Slovenské republiky již téměř 200 let. V rámci privatizačního procesu se v roce 1995 stala Ferona, a.s. privátní společností. Po deseti letech, v roce 2004, se pak nákupem 100% akcií stala jediným akcionářem anglická investiční společnost IRG.Od ledna roku 2000 funguje Ferona, a.s. v novém uspořádání, kdy bylo dřívějších devět OZ nahrazeno třemi prodejně logistickými divizemi, jejichž hlavním cílem je prodej a distribuce zboží a služeb. Se sortimentem společnosti se můžete seznámit na www.ferona.cz Pro další tiskové informace prosím kontaktujte:                                                              

Ing. Karel Fritz, obchodní ředitel, MIKROS, a.s., Palackého třída 56, 612 00 Brno,              

tel.: +420 549 523 611

Kontaktujte nás

Máte zájem dozvědět se o našich řešeních podrobněji?  
Rádi Vám zašleme detailnější dokumentaci, rádi Vám naše řešení představíme i osobně.