Investiční a kapitálová skupina Old House Capital, a.s. se rozhodla pro informační systém WAM S/3

Společnost MIKROS implementovala informační systém WAM u dalšího zákazníka – Old House Capital, a.s.
Investiční a kapitálová společnost Old House Capital, a.s. se rozhodla, že pro řízení obchodní skupiny bude využívat výhod a funkčností informačního systému WAM S/3 společnosti MIKROS.
O rozšíření portfolia našich zákazníků se zasloužila skupina Old House Capital, a.s..V rámci projektu byly postupně implementovány moduly systému WAM S/3 včetně modulů pro správu bytového a nebytové fondu.

Old House Capital, a.s.
Nemovitosti-Rekonstrukce-Pronájmy
je česká investiční a kapitálová skupina zabývající se investováním do developerských projektů zaměřených na komplexní revitalizaci a následnou ekonomickou udržitelnost historických nemovitostí v centru měst za pomocí nájemního bydlení.
Základní filozofií skupiny je propojení investiční, developerské a realitní činnosti.
Pro širokou škálu stávajících i budoucích nájemníků tak zajišťují příjemné bydlení s přidanou hodnotou historie. Pod tuto obchodní skupinu spadají společnosti zabývající se celým procesem života nemovitostmi – technickou správou nemovitostí, rekonstrukcemi, developerskou činností a nájemní bydlení.

Do obchodní skupiny Old House Capital, a.s. spadají společnosti:

• Silwer BLACK, s.r.o.
• ESPRIT Real, s.r.o.
• Old House Capital, a.s.
• Delta Construct, s.r.o.
• Great street Apartment, s.r.o.
• Správa Budov Olomouc, s.r.o.
• White House Olomouc, s.r.o.
• HISTORY Develop, s.r.o.
• ZVATORA Real Estate, s.r.o.
• CAFE 13, s.r.o.
• Icona house, s.r.o.
• Just house, s.r.o.
• Esprit real Bohemia, s.r.o.

Tyto společnosti se specializují na komplexní služby v oblasti správy nemovitostí bytových domů.

Pro další tiskové informace prosím kontaktujte:
Ing. Karel Fritz, obchodní ředitel, MIKROS, a.s., Palackého 56, 612 00 Brno, tel.: +420 549 523 611

Kontaktujte nás

Máte zájem dozvědět se o našich řešeních podrobněji?  
Rádi Vám zašleme detailnější dokumentaci, rádi Vám naše řešení představíme i osobně.