linka


ERP systém
WAM S/3
WAM Light

Oborová řešení
WAM SBD
WAM SPA

Docházkový systém
wam4dochazka
WAM S/3

WAM S/3 - komplexní informační systém

 

 

Produktový materiál WAM S3 ke stažení: WAM S3.pdf

 

 

Pro koho je systém WAM S/3 určen:

Systém je určen pro všechny typy organizací, které chtějí mít:
 • pořádek a přehled v dokladech
 • důslednou provázanost dokladů od prvotního dokladu až po účetní doklad
 • el. oběh dokumentů
 • informaci o tom kdo - kdy a co v systému zaznamenal
 • automatický systém upozororňování na různé stvy (revize, jubilea, splatnosti, ...)
 • technologii drill down, která umožní z globálních údajů "ponoření" až na jednotlivé detaily
 • maximální automatizaci uzávěrkových operací
 • možnost rychlé opravy pořízených dokladů
 • možnost libovolných filtrů a setřídění 
 • širokou škálu výstupů vč. elektronické komunikace s klienty a úřady
 • kvalifikovanou technickou a uživatelskou podporu
 • včas legislativní změny společně se školením v potřebném rozsahu

Základní vlastnosti systému:

 • Jednotné ovládání
 • Komplexnost a důsledná integrace 
 • Společná datová základna
 • Definice uživatelských práv, bezpečnost dat proti nepovolanému zásahu
 • Spolehlivost, flexibilita, přizpůsobivost dalším požadavkům
 • Kontextová nápověda
 • Výstupy v grafické formě
 • Vedení agendy pro více firem
 • Vazba na MS Office
 • el. oběh dokumentů
 • elektronická komunikace s úřady (finanční úřad, ČSSZ,...)
 • Systém ALERT - automatické zasílání upozornění formou e-mailu
 • Nástroje pro uživatelské úpravy a přizpůsobení

Výhody systému WAM S/3 pro uživatele:

 • komplexní řešení od jednoho dodavatele, bereme odpovědnost za celý proces budování IS, včetně HW
 • jednotné uživatelské rozhraní
 • nízké náklady za služby spojené s implementací
 • schopnost reagovat na požadavky informační strategie uživatele
 • bezpečnost dat
 • garance rozvoje systému (manažerské nadstavby, docházkový systém apod.)
 • uživatelsky definovatelné účetní formuláře, sestavy a grafy
 • podpora cizích měn a EURO
 • technologie Drill-Down
 • čtyřrozměrné účetnictví - účet, středisko, zakázka a účetní činnost
 • možnost nastavení vertikálních i horizontálních přístupových práv
 • sledování historie změn
 • schopnost integrovat IS s dalšími kancelářskými a specializovanými aplikacemi (MS OFFICE, Lotus Notes apod.)
 • řízený systém implementace dle metodiky LBMS - bezpečná a rychlá implementace
 • konverze dat ze stávajících systémů
 • podpora dálkové správy systému - ON LINE podpora
 • zakázkové programování
 • integrované technologie - internet
 • WORK-FLOW - podpora procesního řízení
 • Integrovaná komunikační a supportní vazba s uživatelem

Implementace systému WAM S/3 a služby

 • řízený systém implementace 
 • rychlé nasazení a uvedení do reálného provozu
 • školení uživatelů a správců systému
 • konverze dat ze stávajících systémů
 • podpora dálkové správy systému
 • poskytování HOT LINE, integrovaný systém údržby a diagnostiky IS
 • zakázkové programování
 • upgrade a update
 • poskytování komplexních služeb v oblasti informačních technologií

Rozsah systému WAM S/3 - moduly

ERP systém WAM S/3 je modulárního typu, který odráží tok informací a dokladů společnosti. Moduly jsou navrženy tak, aby uživatel, zabývající se určitou problematikou, našel vše potřebné v jednom modulu. Popis funkcionality jednotlivých modulů je uveden v přiloženém obchodním materiálu.

Ekonomické moduly

 

ABO

Bankovní operace

 

ZAP

Evidence zápočtů

 

POK

Pokladna

 

UCT

Podvojné účetnictví

 

EPS

Elektronický platební styk

 

DMA

Drobný majetek

 

ODB

Vydané faktury

 

IMA

Dlouhodobý majetek

 

DOD

Přijaté faktury

 

 

 

Moduly lidských zdrojů

 

PER

Personalistika

 

EDS

Docházkový systém

 

PAM

Práce a mzdy

 

VKC

Výkaz činností

Obchodní moduly

 

SKL

Obchodní sklad

 

NAK

Nákup

 

ZAK

Zakázky

 

ODT

Odbyt

Nadstavbové moduly

 

 

TOP

Vrcholový management

 

PLF

Plánování

 

DOP

Osobní doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa systému

 

WAM

 

Správce systému

 

CIS

Správce číselníků

 
     mapa stránek mikros.cz KOCMEN interactiv