linka


ERP systém
WAM S/3
WAM Light

Oborová řešení
WAM SBD
WAM SPA

Docházkový systém
wam4dochazka
wam4docházka

 

 

Aplikace  wam4docházka  verze 1.0 podporuje Oracle Database 11gR2, Solaris 11, Linux 6 a Oracle Exadata.

Pro více informací kontaktujte: jsykora@mikros.cz

 

Docházkový systém wam4docházka je určen pro:
 • všechny organizace, které chtějí mít pořádek v docházce
 • organizace, které chtějí mít online k dispozici aktuální a budoucí přítomnost pracovníků
 • organizace, které chtějí mít provázání na mzdový a personální systém

Základní vlastnosti systému

 • Nezávislost na operačním systému klienta
  Uživatelský přístup k aplikaci z internetového prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox)
 • Nižší nároky na údržbu
  Není třeba instalovat žádný speciální klientský software - nulové požadavky na nastavení a údržbu stanic
 • Malé nároky na HW klientské stanice
  Minimální nároky na klientské stanice z pohledu hardware
 • Mobilní řešení
  Možnost přístupu k aplikaci i mimo firemní počítačovou síť z mobilních zařízení (smartphone, PDA)
 • Bezpečnost dat proti nepovolanému zásahu
  Je dána definicí uživatelských přístup k jednotlivým funkcionalitám aplikace, uložením dat v nečitelné formě a zálohováním na media mimo firemní síť.
 • Bezpečnost dat proti poškození a narušení konzistence
  Je dána použitým databázovým serverem, zajišťujícím referenční integritu a transakční zpracování.
 • Ochrana přihlášením a definice uživatelských práv
  Každý uživatel se hlásí do aplikace pod svým přihlašovacím jménem a heslem (autentizace). Každému uživateli jsou přidělena požadovaná práva (role) k jednotlivým funkcionalitám systému (autorizace).
 • Spolehlivost
  Je dána použitím osvědčené robustní technologie J2EE a produkt osvědčeného světového výrobce databáze a aplikačního serveru Oracle
Operační systém
Na straně databázového serveru musí být instalován operační systém podporovaný výrobcem databázového serveru. V současné době jsou mimo jiné podporovány nejběžnější OS Windows, Linux, Unix. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách firmy Oracle - www.oracle.cz. Na straně aplikačního serveru je vyžadován operační systém MS Windows (komunikace se snímačem). Na straně klienta aplikace není závislá na instalovaném OS, podmínkou je instalace internetového prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Mozzila FireFox).

Architektura systému
Systém je navržen a provozován na 3-vrstvé webové architektuře - tenký klient (prohlížeč), aplikační server, databázový server.

Řešení docházky a přístupu

Základní vlastnosti
Systém wam4 docházka zajišťuje evidenci příchodů a odchodů pracovníků. Plní požadavky na poskytování on-line informací o přítomnosti pracovníků, o důvodu jejich nepřítomnosti na pracovišti, o odpracované a neodpracované době ve vztahu k fondu pracovní doby zaměstnance, o přesčasech atd. v rozsahu platné legislativy.
V širokém spektru funkcí vyhodnocuje odpracovanou dobu. Vytváří potřebné přehledy a statistiky, připravuje data pro automatické zpracování mezd.

Systém je možné integrovat s libovolnými mzdovými a personálními systémy.

Systém wam4 docházka

 • přispívá k pracovní kázni a k maximálnímu využití pracovní doby, slouží vedoucím pracovníkům jako jeden z podkladů k hodnocení zaměstnanců. Základem pro výpočet správné mzdy každého zaměstnance je přesná, úplná a důvěryhodná evidence jeho docházky do zaměstnání.
 • lze rozšířit o zajištění k oprávnění ke vstupu do budov a jejich částí. Systém umožňuje zabránění vstupu zaměstnanců mimo vyhrazené prostory nebo vstupu do areálu mimo jejich pracovní dobu.
 • poskytuje podporu všech činností, souvisejících s problematikou docházky a přípravy dat pro mzdy. To vše bez zvýšení nároků na pracovní sílu, naopak lze ušetřit čas pracovníků, kteří tyto činnosti dosud vykonávají.
Princip činnosti systému
Zaměstnanci pomocí snímačů a svých identifikačních karet zaznamenávají údaje o své přítomnosti (příchody, odchody, přerušení pracovní doby, libovolné absence apod.). Karty mohou mít následně víceúčelové využití v různých identifikačních systémech zavedených v organizaci, např. ve stravovacím systému, oprávněnosti vstupu do objektů a jejich částí, parkování vozidel, evidenci návštěv, ovládání výtahů.

Systém automaticky generuje úseky dne (snímek pracovního dne). V tabulkové formě je zobrazena přítomnost každého zaměstnance každý den daného období. Odpovědný pracovník může snímek pracovního dne průběžně kontrolovat, opravovat nebo doplňovat údaje, které nebyly zavedeny ze snímačů nebo automaticky doplněny programem.

Denně jsou k dispozici kontrolovatelné údaje o průběhu odpracované doby. Tyto údaje mohou být po uplynutí měsíce a provedení měsíční uzávěrky automaticky převedeny do mezd.

Systém umožňuje pracovat s pevnou, pružnou a volnou pracovní dobou v jednosměnných provozech.

Výhody navrhovaného řešení
 • výsledkem evidence docházky jsou komplexní podklady o docházce pracovníků, systém automaticky sleduje porušení předepsané pracovní doby.
 • možnost nasazení v jednosměnném provozu s pravidelnou i nepravidelnou pracovní dobou.
 • automatická kontrola nasnímaných dat s výpisem zjištěných chyb, možnost autokorekce dat bez zásahu operátora
 • vzhledem k vysoké parametrizovatelnosti, použití denních, týdenních i měsíčních modelů a možnosti vytvářet uživatelské vzorce (výpočetní třídy) vyhoví i firmám se speciálními požadavky na algoritmy výpočtu
 • úplná historie všech změn základních docházkových dat
 • jednoduchá konfigurace a kontrola automat pro vyčítání dat ze snímačů a pro automatické zpracování
 • možnost definování jazykových variací popisových polí aplikace a mikrohelp . Uživateli bude následně automaticky zobrazeno jazykové prostředí dle nastavení v jeho prohlížeči.
 • automatický přenos dlouhodobých absencí do dalších dnů
 • export dat do jiných systémů (nap . mzdový systém)
Primární pořizování dat
Technologie sběru dat je založena na využití bezkontaktních karet, čipů, čárových kódů nebo otisků prstů. Terminály pro evidenci příchodů a odchodů mohou být využity i k ovládání přístupových turniketů nebo automatickému zajištění vstupních dveří.

Na snímacím terminálu lze zadávat všechny běžné akce jako je příchod, odchod, služební cesta nebo pochůzka, oběd, nemoc, OČR, návštěva lékaře, náhradní volno, neplacené volno, dovolená.
Systém umožňuje rozšíření o další důvody nepřítomnosti na pracovišti, které potřebujete evidovat.

Evidence doby strávené při obědě a oddychu pracovníků, lze vyhodnotit po jednotlivých dnech u jednotlivých pracovník .

Informace o průběhu odpracované doby
Informace o průběhu odpracované doby jsou k dispozici v každém okamžiku odpovědným pracovníkm. V případ požadavku, aby informace o odpracované době měli k dispozici všichni zaměstnanci, lze zajistit i toto řešení.

Technické vybavení
Snímač(e) docházky (terminály) jsou připojeny prostřednictvím sítě LAN k aplikačnímu serveru, který je v permanentním provozu (24x7) . V případě malých instalací je aplikační a databázový server instalován na jednom HW serveru.
Součástí dodávky může být speciální snímač pro zavádění nových karet do systému. V případ malých instalací bývá karta do systému zaváděna prostřednictvím terminálu.
K zajištění chodu systému pro případ krátkodobého výpadku napájení a ochraně proti přepětí jsou instalovány samostatné záložní zdroje napájení. Součástí dodávky jsou rovněž odpovídající zdroje nízkého napětí.

Snímač docházky
Jako snímač docházky nejčastěji nabízíme terminál NetBox 92D společnosti DUHA SYSTÉM, s.r.o

 

snímač

Vlastnosti:

 • LCD 2x20 znak , 9mm, řízené podsvícení LED
 • komunikační rozhraní RS232,RS485, I2C, mLAN
 • přímé připojení na Ethernet 10MHz, protokoly TCP/IP, UDP, FTP server, DHCP klient, ICMP, HTTP server
 • monitorování a zpráva WWW prohlí?ečem, dynamické WWW rozhraní s vývojovým prostředím skript Diego
 • 2 galvanicky oddělené vstupy ( opto ), 2 silový výstup - kontakt 24V/2A
 • se snímači karet EM, MIFARE, LEGIC, HID, I -CODE, INDALA, COTAG, TIRIS, kontaktní karty dle ISO

Docházkové karty
Standardně jsou dodávány bezkontaktní karty systému Proxy. Je také možné využít již používaných karet ve Vaší firmě (např. pro stravovací nebo přístupový systém).

 

Implementace systému

Součástí implementace systému wam4 docházka je instalace systému (SW i HW části), zaškolení uživatelů a správce. V případě zájmu může být provedena celková analýza návrhu na zabezpečení přístupů v rámci celého komplexu budov a jejich částí.

 

Pokud chcete znát další podrobnosti o systému WAM4docházka, neváhejte mě kontaktovat: Ing. Karel FRITZ     mapa stránek mikros.cz KOCMEN interactiv