linka


MIKROS,a.s.

Palackého třída 56
612 00 Brno
tel.: 549 523 611
mikros@mikros.cz


 

Společnost MIKROS je otevřenou společností pro spolupráci a partnerství. Umožňuje to:

  • odborná schopnost pracovat s produkty třetích stran
  • otevřenost řešení
  • snadná integrovatelnost produktů z vlastního vývoje.

Nabízíme partnerství v obchodní i technické oblasti.

 

Zprostředkovatelství
Zprostředkovatelům nabízíme spolupráci při vyhledávání potenciálních uživatelů našich produktů a firem, kterým naše Informační řešení může přinést užitek.
Jsme připraveni konzultovat Vaše dotazy a podrobně Vás seznámit s možnostmi spolupráce a s přínosy, které by naše práce přinesla Vašim partnerům.
Spolupráci náležitě oceníme, aby Vaše iniciativa a investice měla odpovídající přínos i pro Vás.

 

Spolupráce s organizačními centry a metodickými pracovišti
Realizované projekty jsou založeny na robustních a výkonných produktech. Řešení jsou vhodná i pro geograficky rozsáhlé firmy, kde je požadována jednotnost řešení a postupů.
V systému může být zapojen velký počet uživatelů a jsme připraveni řešit Vaše investiční možnosti za licenční poplatky.
Naše společnost má pro rozsáhlá řešení připraveny speciální licenční podmínky, které umožní realizovat projekt a přinesou zásadní snížení investic za nákup licencí. Nebojte se proto hledat rozsáhlá integrační řešení.

 

Spolupráce s poradenskými firmami
Stávající zkušenosti a výsledky spolupráce s poradci a nezávislými odborníky v oblastech ekonomiky, propagace, marketingu a organizačního řízení firem máme velice dobré, proto chceme spolupráci dále rozšiřovat.
Vaše znalost vnitropodnikových procesů a prostředí investora je významným přínosem pro rychlou a přesnou identifikaci potřeb a vytvoření odpovídajícího návrhu na spolupráci. Ve spolupráci s Vámi je možné celý projekt významně zkrátit a tím i zlevnit. Společná práce na projektu vytváří prostředí i pro vytvoření modelu společné zainteresovanosti, která není na úkor investora.
V neposlední řadě naše možnosti hledat profinancování celého projektu přináší možnosti i pro uplatnění Vaší poradenské práce ve prospěch odběratele.

 

Spolupráce s firmami IT na společných projektech
Společnost MIKROS je plně otevřena spolupráci s ostatními firmami z oboru IT při dílčích řešeních nebo při spolupráci na projektech. Naším hlavní cílem je uplatnit odborné znalosti, které jsme získali za deset roků práce s vyvíjením produktu.
Naše řešení jsou modulární a otevřená, proto jsou schopna integrace do vyšších dodavatelských projektů nebo se mohou stát základem budovaného IS/IT u Vašich zákazníků.
Naše společnost si klade jedinou podmínku. Podílíme se pouze na projektech, jejichž cílem je přinést informační řešení konečnému uživateli a práci na projektech s cílem dosáhnout úspěchu a dobrého výsledku.

 

Partneři firmy Mikros

 

Systémoví partneři

 

www.oracle.cz
Oracle- databáze, aplikační servery, nástroje pro vývoj aplikací

 

www.cz.ibm.com

www.cz.ibm.com
IBM ČR- sít'ové servery, pracovní stanice, notebooky

 

 

 

 

Hotelové systémy
Logo serveru Hotelové systémy

www.hotelovesystemy.cz
Server HotelovéSystémy.cz je určen pro majitele a provozovatele hotelů, penzionů, restaurací, sportovních a obchodních center jako zdroj informací o novinkách a moderních informačních technologiích na českém trhu.- systémy pro řízení podniku, hotelový systém

 

www.micros.cz
http://www.micros.cz/

MICROS-FIDELIO Czech s.r.o. - hotelové a restaurační systémy MICROS-FIDELIO, pokladní a skladové systémy Gastro-Easy

www.mefisto.cz

http://www.mefisto.cz/
MEFISTO SOFTWARE - systémy pro řízení podniku, hotelový systém

 

www.axon.sk
AXON CONSULTING s.r.o. - hotelové a restaurační systémy MICROS-FIDELIO, skladové systémy Materials control. Partner pro Slovensko.

Partneři v rámci dodávek pro výrobní organizace
www.arsiqa.cz

http://www.arsiqa.cz/
ARSIQA system, s.r.o. - výrobce systému pro plánování a řízení výroby AROP s unikátní metodou MSO - modelování požadavků, simulace průtoku, optimalizace

 

www.overtura.cz

www.overtura.cz
FORTE CZ - informační systémy APS/SCM, pokročilé plánování a řízení výroby, logistiky a distribuce

 

Logo firmy RGU

www.rgu.cz
Dodavatel informačního systému OPTI - systému pro plánování a řízení slévárenské výroby.

 

 

 

 

Docházkové a přístupové systémy
logo Lenia

 www.lenia.cz

Technologická skupina společností, které  se zabývají komplexem činností v oblasti distribuce integrovaných bezpečnostních systémů, dodavatelskými a inženýrskými činnostmi nejen v oblasti technické bezpečnosti majetku a osob, ale i v sektoru telekomunikací a informačních technologií, službami v sektoru monitorování chráněných objektů prostřednictvím pultů centralizované ochrany a obchodní činností související s hlavními obory podnikání. Tyto služby jsou komplexně poskytovány v  České i Slovenské republice. 

Partner v oblasti správy dokumentů

 www.aplis.cz

Systémy pro správu a oběh elektronických dokumentů uvnitř i vně společnost včetně napojení na systém datových schránek.

 

 

 

 

 

Partneři v oblasti automatické identifikace

http://www.bartech.cz/

Firma Bartech, s.r.o., je předním dodavatelem systémů automatické identifikace. Jako systémový integrátor dodává komplexní řešení zahrnující vývoj SW, hardware, implementaci i servisní služby. V Bartechu vám poradí, jak nasadit čárový kód, DPM, nebo RFID ve vaší firmě, pomohou s výběrem tiskárny pro tisk etiket, snímačem do obchodu i do výroby, dodají mobilní terminály. Aplikace od firmy Bartech, s.r.o. nachází široké uplatnění zejména v oblasti skladů, výroby a evidenci majetku.

Chcete se stát naším partnerem? Kontaktujte mě, prosím, e-mailem: Ing. Karel Fritz
     mapa stránek mikros.cz KOCMEN interactiv